شرکت حمل و نقل بین المللی سام پارس ترابر کلیه حمل و نقل های دریایی به صورت کانتینری، فله و ترافیکی را از  کلیه مبادی در کلیه بنادر مهم جهان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کلیه مقاصد مورد نظر صاحبین کالا حمل می نماید.

حمل و نقل از اروپا و خاور دور و بالعکس

 حمل و نقل از آفریقا ، آمریکای جنوبی و خاورمیانه و بالعکس

سام پارس ترابر همواره با مهمترین بنادر جهان تعامل و همکاری دارد.

ANTWERP, ROTTERDAM, HAMBURG , LONDON GATEWAY ,  DUBLIN, AARHUS, COPENHAGEN, GOTHENBURG , MALMO, GDYNIA Europe
VALENCIA,  BARCELONA , FOS , LA SPEZIA, VENICE , GENOA, KOPER , PIREAUS West Med.
 
BEIRUT, LIMASSOL, LATAKIA, , MERSIN, IZMIR , DAMIETTA East Med.
 
UMM QASR, SHUWAIKH, BAHRIAN, SOHAR, JEBEL ALI, HAMAD PORT Persian Gulf
TEMA, LAGOS, DURBAN, DAR ES SALAAM Africa
KARACHI, MUNDRA, NHAVA SHEVA, COLOMBO

 

Indian Sub-Continent
TOKYO, HONGKONG, SINGAPORE ,BUSAN ,PORTKELANG, TAICHUNG , SHANGHAI, QINGDAO, NINGBO, JAKARTA, BANGKOK , HAIPHONG Far East
RIO DE JANERIO ,SANTOS, SAN ANTONIO South America
MELBOURN, SIDNEY
Australia