حمل و نقل جاده ای

شرکت سام پارس ترابر با دارا بودن کادری مجرب و با سابقه ، کلیه محمولات زمینی از جمله چادری، کانتینری، ترافیکی، گروپاژ و همچنین حمل محمولات ترانزیت داخلی و ترانزیت خارجی را سریع و مطمئن، از کلیه مبادی اروپایی و آسیایی حمل می نماید.

  • چادری
  • کانتینری
  • ترافیکی
  • گروپاژ
  • ترانزیت داخلی
  • ترانزیت خارجی