برخی از فعالیت های بار نمایشگاهی به شرح ذیل می باشد:

رزرو غرفه در نمایشگاههای بین المللی

حمل کالاهای نمایشگاهی از سراسر دنیا

انجام رویه ورود موقت نمایشگاهی در گمرک

ارائه معافیت ها و خدمات گمرکی بر اساس کنوانسیون های بین المللی گمرکی جهت تسهیلات ورود و خروج کالای نمایشگاهی

انجام رویه مرجوعی گمرکی

عودت کالا به مبدا یا هر مقصدی که از سوی مشتری تعیین گردد