با شکل گیری زنجیره عرضه موثر و کاهش حجم انبار در شرکت های نوین، لزوم بهره گیری از یک سرویس جامع ، قابل اعتماد و سریع در تجارت امروز الزامی می باشد ، در این سرویس کالای سفارش داده شده از درب انبار فروشنده بارگیری و کلیه مراحل قانونی صادرات و حمل و نقل انجام و پس از رسیدن به کشور مقصد نسبت به انجام فرآیند های واردات اقدام و پس از ترخیص کالا در انبار خریدار به وی تحویل می گردد.

   تمرکز فروشنده در این استراتژی بر روی سایر اجزاء کسب و کار خواهد بود و امور مربوط به حمل بین المللی ، حق العمل کاری گمرکی در مبداء و مقصد و همچنین حمل داخلی در مبداء و مقصد با تکیه بر اصل تخصص گرائی به شرکتی متخصص در این عرصه واگذار می گردد