شرکت سام پارس ترابر ، بر این باورست که در زمینه حمل و نقل بین المللی ایمن و سریع کالا در سراسر دنیا با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و با بهره گیری و از فناوری های نوین به همکاری با بخش خصوصی و دولتی به ارزش آفرینی در راستای توسعه اقتصادی ایران و همکاری های بین المللی اهتمام دارد